Present Child Methode®

presentchildlogo

 

De Present Child Methode® is een methode om geluk en gezondheid binnen gezinnen te bevorderen. Het traject is kort, snel en effectief en bestaat in principe uit  3 sessies.

In de eerste sessie lucht je als ouder je hart over het gedrag of de gezondheid van je kind. Het is iets wat je moeilijk vindt en wat je raakt. Daarna ga ik als kindertolk aan de slag met het maken van een vertaling. Wat wil je kind je duidelijk maken? Dit hoor je tijdens de tweede sessie, waarbij de terugkoppeling van het kado van je kind voor jou plaatsvindt. Daarna ga je met dit kado aan de slag binnen je gezin en in relatie met je kind. Na ongeveer twee maanden vindt er een follow-up gesprek plaats. Hierbij worden de effecten van het traject en de resultaten gedeeld en geëvalueerd. Ook wordt besproken of dit voldoende is of dat er nog een andere coachings- of counsellingsvraag is of dat een aroma touch behandeling wenselijk is.

Thema door Anders Norén